Inlägg

7 levnadsregler av Yoda i Star Wars som är eftersträvansvärda

Jag har studerat den gröna och insiktsfulla mästaren Yoda. Hans ord som vid första anblick verkar gå emot grammatikens mest grundläggande regler är fulla av ovärderliga lärdomar. Jag har kommit till insikt att han måste ha studerat de stora religiösa traditionerna och profeternas ord.

Till detta blogginlägg har jag därför valt ut sju citat från Yoda taget direkt ur Star Wars filmerna. Jag är övertygad om att dessa citat kommer inspirera dig. Under varje citat hittar du mina egna reflektioner.

Då kör vi…

You must unlearn what you have learned.

Vi har lärt oss saker under våra liv som sätter hinder i vår väg från att nå högre höjder. Tidigare erfarenheter som sätter käppar i hjulet. Saker och ting som folk har sagt till oss som har gjort att vi inte längre tror på oss själva. Uttalanden som: “Vem tror du att du är?”, “Det där kommer du aldrig klara av!” Vi måste lära oss att sudda bort dessa ofta subtila minnen som håller oss tillbaks från att göra en rejäl förändring.

Do, or do not… There is no try.

Det finns inga “men” eller “kanske” i strävan att nå dina mål. Beslutsamhet är en förutsättning med totalt fokus på ditt huvudmål. Johannes döparen uppmanas till denna bestämdhet med följande ord i Koranen:

“Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” (19:12)

Fasthet innebär att du tror på ditt mål, att du tror på dina ideal och livsprinciper. Om du säger att du ska försöka har du redan övertygat dig själv om att du är beredd på att ge upp eller misslyckas. Du måste vara ihärdig och inte ge upp, även om det dyker upp hinder och prövningar på vägen. En stor dos av tålamod underlättar. Endast de som är ihärdiga och som inte ger upp kommer vara de slutgiltiga vinnarna.

Always pass on what you have learned.

Var frikostig med dina kunskaper och inte endast med dina pengar. Snåla aldrig med din kunskap. Lär andra vad du själv har lärt dig. På så sätt cementeras dina egna kunskaper och du blir ännu visare.

Vi är alla fåraherdar, ansvariga för vår flock. Fåraherden ger vägledning och kärlek till sin flock. En fåraherde är aldrig en egoist.

Patience you must have my young Padawan.

Ju större din dröm är desto större kommer dina prövningar att bli. Guds sändebud, så som Jesus och Muhammed (över dem vare Guds frid), hade stora mål och därför var deras prövningar också svåra.

På samma sätt kommer du också att möta på svårigheter och prövningar. Dra dig aldrig undan från att möta en utmaning. Ge aldrig upp. Fortsätt kämpa med tålamod och ha klart för dig att.

På prövningen följer lättnad! [Ja,] på prövningen följer lättnad! (Koranen 94:5-6)

Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?

Yoda är liten men kraften hos honom är stark. Profeten Muhammeds följeslagare Julaybib var på samma sätt, som Yoda, kortväxt, puckelryggad och ansågs inte vara vacker. Tron var dock mycket stark hos honom. När han dog som martyr låg sju fiender döda omkring honom på slagfältet. Han hade varit målmedveten, tålmodig och tapper. Abdullah bin Masud, en annan av Profetens följeslagare hade smala skenben som hans vänner skrattade åt men som Profeten sa vägde tyngre än berget Uhud på Uppståndelsens dag.

Låt dig aldrig luras av dina ögon. Det som ser ut och vara litet kan vara stort och det som ser stort ut kan vara litet. Se och döm med hjärtats öga.

To answer power with power, the Jedi way this is not. In this war, a danger there is of losing who we are.

Bekämpa aldrig det onda med det onda. Du riskerar själv att bli ett monster i din kamp att bekämpa monstret. Dina ideal kan ha varit goda i början, men kan ha korrumperats på vägen. Du har svikit dina ideal endast för att vålla din fiende smärta. Om du istället bemöter det onda med det goda kan du få till en riktig och varaktig förändring. Eld släcker du med vatten, inte med eld.

I Koranen läser vi:

“Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort [den dåliga handlingen] med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän!” (41:34)

Fear is the path of the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.

I Nazityskland piskade man upp hatet mot judarna som man redan fruktade. Hatet frodades och spreds via konspirationsteorier om världsjuden och bankiren. Hatet ledde till lidandet. Judar förlöjligades, förföljdes och till sist utrotades de systematiskt. Vi lärde oss aldrig av historien. Liknande process skedde återigen i Europa men denna gång i fd. Jugoslavien. Där det utmynnade i folkmordet mot muslimska bosniaker.

Idag fortsätter fruktan för den så kallade islamiseringen av Europa. Vi fruktar att muslimer kommer ta över landet genom bl.a. barnafödandet. I många europeiska länder idag har vi politiska företrädare som göder hatet, får det att sprida sig och växa. Oskyldiga människor får lida för hatet på öppna gator och torg men även på skolor och arbetsplatser.

I slutändan är det mänskligheten som kollektivt får lida för dystra minnen av begångna folkmord.

Vilket citat tycker du bäst om och varför? Jag skulle bli jätteglad över att få läsa dina reflektioner. Skriv i kommentarrutan nedan.

Vill du lära dig mer om Koranens budskap? Lyssna på Koranpodden. Nya poddavsnitt varje måndag.

Fotografi av Alex Kremer från Pexels.